saviaukla

saviaukla
saviaukla statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savęs tobulinimas visuomeninio auklėjimo procese savimonės plėtotės pagrindu. Saviauklos rūšys: 1) situacinė (ypač ikimokykliniame ir jaunesniajame mokykliniame amžiuje); 2) epizodinė situacinė ir epizodinė funkcinė (atskirų savybių ar bruožų keitimas, tobulinimas); 3) programinė funkcinė ir programinė kompleksinė. Saviauklos būdai: 1) transdukcija (kito asmens elgesio būdų nekritiškas perėmimas), 2) savistaba ir savikritika, 3) savivalda, savitvarda, 4) įsipareigojimai, saviataskaita, 5) savidrausmė (įsakymas sau, nurodymas sau, prisivertimas), 6) savitaiga, 7) kontempliacija (intelektinis emocinis vertybių pranašumų svarstymas ir išgyvenimas). Pedagoginis vadovavimas saviauklai prasideda nuo auklėtojo pasirengimo vadovauti: auklėtinių pažinimo, saviauklos tikslų, turinio ir metodų numatymo. Pedagogas turi: 1) parodyti saviauklos reikšmę asmenybės tobulėjimui, 2) įvesti auklėtinius į vertybių ir idealų sferą, 3) atskleisti saviauklos perspektyvą, 4) mokyti saviauklos būdų, 5) organizuoti individualią ir grupinę saviauklą, 6) vesti saviauklos rezultatų apskaitą. Auklėjimas turi virsti saviaukla, nes tik šitaip išugdoma darni asmenybė. atitikmenys: angl. self-education vok. Selbsterziehung rus. самовоспитание ryšiai: dar žiūrėksavimonė dar žiūrėksavivaizdis

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • saviaukla — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Aktyvi, į save sutelkta sąmoninga individo veikla stengiantis tobulėti, išsiugdyti teigiamus asmenybės dorovinės brandos bruožus, doroviškai vertingą orientaciją, įveikti žalingus įpročius,… …   Sporto terminų žodynas

  • saviaukla — savìaukla sf. (1) DŽ, NdŽ savęs auklėjimas: Labai svarbi charakterio formavimosi prielaida yra saviaukla sp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • saviaukla — savi̇̀aukla dkt. Im̃tis savi̇̀auklos …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Selbsterziehung — saviaukla statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savęs tobulinimas visuomeninio auklėjimo procese savimonės plėtotės pagrindu. Saviauklos rūšys: 1) situacinė (ypač ikimokykliniame ir jaunesniajame mokykliniame amžiuje); 2) epizodinė situacinė ir… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • self-education — saviaukla statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savęs tobulinimas visuomeninio auklėjimo procese savimonės plėtotės pagrindu. Saviauklos rūšys: 1) situacinė (ypač ikimokykliniame ir jaunesniajame mokykliniame amžiuje); 2) epizodinė situacinė ir… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • самовоспитание — saviaukla statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savęs tobulinimas visuomeninio auklėjimo procese savimonės plėtotės pagrindu. Saviauklos rūšys: 1) situacinė (ypač ikimokykliniame ir jaunesniajame mokykliniame amžiuje); 2) epizodinė situacinė ir… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Selbsterziehung — saviaukla statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Aktyvi, į save sutelkta sąmoninga individo veikla stengiantis tobulėti, išsiugdyti teigiamus asmenybės dorovinės brandos bruožus, doroviškai vertingą orientaciją, įveikti žalingus… …   Sporto terminų žodynas

  • self-education — saviaukla statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Aktyvi, į save sutelkta sąmoninga individo veikla stengiantis tobulėti, išsiugdyti teigiamus asmenybės dorovinės brandos bruožus, doroviškai vertingą orientaciją, įveikti žalingus… …   Sporto terminų žodynas

  • самовоспитание — saviaukla statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Aktyvi, į save sutelkta sąmoninga individo veikla stengiantis tobulėti, išsiugdyti teigiamus asmenybės dorovinės brandos bruožus, doroviškai vertingą orientaciją, įveikti žalingus… …   Sporto terminų žodynas

  • tobulėjimas — sm. (1) DŽ, NdŽ, KŽ, PolŽ1285, tobūlėjimas (1) NdŽ, KŽ; Vd → tobulėti: Dorovinį asmenybės tobulėjimą lemia socialinė aplinka, auklėjimas, saviaukla rš. Svarbiausiu visuomenės raidos akstinu Vydūnas laikė moralinį tobulėjimą MLTEIII801. Mes buvome …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”